Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  四明嘉靖三十九年築 本朝康熙年間修乾隆十二年重修貴溪縣城周五里三百歩

  門四明正德五年築 本朝康𤋮十九年修四十五年乾隆十二年重修鉛山縣城

  里七十二歩門五北瀕河東西南三靣為濠廣四丈明洪武九年築 本朝康𤋮十八年修

  豐縣城周五里門四濠廣丈餘明嘉靖四十一年築 本朝康𤋮四十七年修乾隆九年

  興安縣城周四里二百八十八步門七明嘉靖四十一年築 本朝乾隆二十七年

  

 ︹學挍︺廣信府學在府治東宋景德三年建 本朝康𤋮十九年重建四十七年修五十六

  年重修入學額數二十名上饒縣學在縣治西北宋淳熙中建於城西明洪武七年遷今

  所 本朝康熙二十四年重建四十六年修入學額數二十名玉山縣學在縣治南宋建

  在縣治東元大徳中移今所 本朝雍正四年重建入學額數十二名弋陽縣學