Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   又東北經彭澤縣西北二里北岸為安徽宿松縣界又東北入安徽望江東流二縣界江廣二十里

   西自瑞昌下巢湖東至彭澤馬當山共三百二十五里書禹貢九江孔殷疏大江分而為九猶大河

   分為九河也釋文九江尋陽地記云一曰烏白江二曰蜯江三曰烏江四曰嘉靡江五曰畝江六曰

   源江七曰廪江八曰提江九曰箘江張須元縁江圖云一曰三里江二曰五州江三曰嘉靡江四曰

   烏土江五曰白蚌江六曰白烏江七曰箘江八曰沙隄江九曰廪江參差隨水長短或百里或五十

   里始於鄂陵終於江口㑹於桑落州史記河渠書太史公曰余南登廬山觀禹疏九江漢書地理志

   尋陽禹貢九冮在南皆東合為大江又九江郡注應劭曰江自廬江尋陽分為九郭璞江賦流九派

   乎尋陽元和志禹貢九江今江州西北二十五里九江是也 按自漢至唐皆謂九江在尋陽至宋

   初胡旦始以洞庭為九江而諸儒從之舊説遂廢禁江在湖口縣東北九十里下接小孤

   上通大江值冬時水涸成池為魚蝦所聚亦名涇江江防考禁江亦曰涇港在江北岸博陽