Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  節開府治半洲通鑑𣈆咸康五年庾亮表弟懌為梁州刺史鎮半洲元和志半洲故城在潯陽縣西

  九十郭黙城在德化縣東北𣈆咸和中郭黙所築亦名陶公壘通鑑梁大寶二年侯景

  將於慶自鄱陽還豫章侯瑱拒之慶走江州據郭黙城王僧辨前軍襲慶慶棄城走元和志𣈆咸和

  四年郭黙叛陶侃討黙築壘以攻之黙乃以布囊盛米為壘以應陶今稱陶公壘巢湖城

  在潯陽縣東四十二里按楚有二巢一在廬江六縣一南巢桀所奔處卽此蒲塘場

  安縣治寰宇記德安縣在江州西南一百里本蒲塘春秋時楚之東鄙其地舊屬柴桑縣唐時分潯

  陽之三鄉於敷淺水之南為埸以地有蒲塘為名咸通三年還潯陽四年復為場楊吳順義七年

  為德安縣縣志唐武徳八年置蒲塘驛貞元中改蒲塘場楊吳置縣因移場於東北一里宋復為蒲

  塘驛元因之明廢今呼其地為驛頭赤烏場在瑞昌縣治西寰宇記瑞昌縣本赤烏場地孫

  權時有赤烏見於此始有地名蓋柴桑之舊域也唐時為潯陽西偏建中四年以僻遠因立為場南