Page:Sibu Congkan Xubian216-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-118.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 應勝調集鄉勇守禦守備常某開西門出降應勝出南門督戰為賊所害劉嘉猷金谿人康

 熙中知侯官縣耿精忠叛力拒偽命被害事  聞贈僉事蘇汝霖金谿人順治壬辰進

 士由金華府同知致仕歸家康熙十四年十月為賊朱統錩所得不從被殺乾隆二十九年入祀昭

 李紱臨川人博學能文康熙戊子以五經舉鄉試第一己丑成進士由翰林厯官巡撫廣

 西直隸總督遷工部侍郎尋以奉使黔粤清理土司事落職乾隆元年起詹事府詹事終内閣學士

 所著有穆堂初稿穆堂續稿原良樂安人少工制舉業已而篤志聖賢之學研精覃思毎窮

 一理或有未融常至達旦不寐甞謂慎獨二字正微危分界人禽闗頭提撕省察用力數十年年八

 十餘猶孜孜好學所著有三山存業十編步蒍草二十四卷桑稠彚紀三卷詩集六卷藍千

 秋宜黄人雍正三年以  詔舉充明史館(⿱𥫗綦)乾隆元年任 盛京户部員外郎謝職歸里

 行李蕭然鑿池築室顔曰東塘曰吾老於此中矣所著有户部集二十八卷黄宫球