Page:Sibu Congkan Xubian217-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-119.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  米州又改筠州八年州廢屬洪州南唐保大十年

  復置筠州宋屬江南西路寶慶初改曰瑞州避理宗嫌

  元曰瑞州路屬江西行省明洪武二年改為瑞

  州府屬江西布政使司

 本朝因之屬江西省領縣三

  高安縣附郭東西距八十里南北距九十五里東至南昌府豐城縣界三十五里西至新昌

  縣界四十五里南至臨江府清江縣界六十里北至南昌府奉新縣界三十五里東南至南昌府豐

  城縣治九十五里西南至上高縣治一百里東北至南昌府新建縣治一百八十里西北至南昌府

  義寕州治三百里漢置建城縣屬豫章郡後漢至隋因之唐武德五年改曰高安為靖州治尋為筠

  州治八年州廢縣屬洪州南唐時復為筠州治宋為瑞州治元為瑞州路治明為瑞州府治 本朝