Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹列女︺︹宋︺歐陽觀妻鄭氏廬陵人修母也修四𡻕而孤鄭守節自誓親誨之學家貧

  以荻畫地教修學書孫某妻項氏吉水人宣和七年氏為里胥所逮至中途欲侵淩之

  引刀自刺死事聞詔贈孺人旌其閭李生妻梁氏龍泉人紹興三年盜彭友犯邑梁義

  不受辱赴水死劉生妻歐陽氏安福人生居新樂鄉以事出惡少欲侵淩之氏不受

  辱而朱雲孫妻劉氏安福人姑病雲孫刲股作糜以進而愈姑復病劉亦刲股

  以進又愈尚書謝諤為賦孝婦詩譚某妻趙氏永新人元兵破城趙抱嬰兒隨舅姑

  匿邑校中為悍卒所𫉬殺其舅姑執趙欲汚之不可遂與兒同遇害血漬禮殿兩楹之間入甎為婦

  人與嬰兒狀久而宛然如新或磨以沙石不滅又煅以熾炭其狀益顯︹元︺項惠可妻

  唐氏龍泉人至正間紅巾寇亂惠可具舟遠避及新林寇奄生唐見事急與夫訣曰我義不受

  辱所恨惟老母在母曰汝能取義我獨不能舍生乎遂相繼赴水寇驚異援之不及楊用霖