Page:Sibu Congkan Xubian219-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-121.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   長寕縣界一百二十里北至寕都州瑞金縣界七十五里東南至福建汀州府武平縣界一百二十

   里西南至安遠縣界八十里東北至寕都州瑞金縣界七十里西北至雩都縣界八十里自漢至唐

   皆為雩都縣地宋太平興國七年始析置㑹昌縣屬䖍州紹定四年升縣為軍咸淳五年復為縣元

   大德元年升為㑹昌州屬贛州路明洪武二年仍為縣屬贛州府 本朝因之安遠縣

   東南三百四十里東西距一百十里南北距二百四十里東至長寕縣界五十里西至信豐縣界六

   十里南至定南廳界九十里北至㑹昌縣界一百五十里東南至長寕縣治一百二十里西南至定

   南廳治一百九十里東北至㑹昌縣治一百四十里西北至信豐縣界一百十里本漢雩都縣地齊

   初置安遠縣永明八年併入䖍州梁大同十年置安遠縣隋開皇中廢唐貞元四年復分雩都縣

   地置屬䖍州宋屬贛州元至元二十四年省入㑹至大三年復置明洪武初屬贛州府 本朝因

   長寕縣在府東南四百六十里東西距一百六十里南北距二百六十里東至福建汀