Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  屬南康郡宋齊以後因之隋開皇十三年省入寕都縣名石城場五代南唐保大十一年始置石城

  縣屬䖍州宋屬贛州元升寕都爲州以石城屬之明屬贛州府 本朝初因之乾隆十九年改屬直

  隸寕都州

 ︹形勢︺東有佛祖嶺西有金精山奇螺之石拱於南梅

  江之水繞於北明陳勉寕都拱辰橋記贛十縣水多飛流奔

  湍行崖峽間寕都獨平川漫流明羅玘送平令之任寕都序

  金地接閩汀在屬邑最爲僻遠董越綿江公館記四山如

  城龍淵虎壘石城彭勝志

 ︹風俗︺民善治生有勤儉風士知務學無浮靡習寕都舊志

  山多田少稼穡之外間爲商賈瑞金舊志