Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹田賦︺田地七千四百二頃二十四畝二分有奇額徵地丁等銀五萬四千三百九十二兩二錢二分

  又南安所屯田在大庾縣共七十二頃三十七畝八分六釐有奇實徴銀五百二十九兩九錢七分

  四釐丁銀一十四兩三錢七分四釐

 ︹山川︺獅子山在大庾縣東一里形𩔖獅蹲山腰有清惠泉其左石壁峭立俗名赤壁延袤八

  十餘丈南臨章江為舟人牽挽之路明成化十八年知縣文志貴病其險募工鑿平之大龍

  山在大庾縣東三十里高八里延互數里形若游龍山頂有幞頭巖右折有呆婆巖巖後有錫坑

  山山有坪有泉有田畝又崇義縣東八里亦有大龍山太平山在大庾縣東九十里上有

  圓坪如盤有泉出石隙瀑流數尋下為龍湫左右兩阜形如龜蛇東山在大庾縣東南二里

  隔江山勢特起俯瞰兩城上有仙泉下有小沙河横山下來會大河若縈帶然左折為亞東山泉石

  甚勝稍南為南山有泉下流為陂印山在大庾縣南二里四圍皆池巋然中拱如印又南三