Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  恩給卹典戴衢亨大庾人乾隆戊戌進士 殿試第一授修撰累官至 太子少師體仁閣

  大學士秉性忠直實心任事試悃無欺卒於官  勅賜祭葬 贈太子太師謚文端入祀賢良

  朱國藩大庾人由恩貢通判湖州州有白糧舊係民運每為積蠧所侵累𡻕逋負國藩

  疏陳其弊舊累遂除貧𧇊糧額者勉為稱貸代輸民感其德入祀鄉賢祠李用梅南康人以

  嵗貢任上饒訓導造士有方致仕歸三修學宫賑饑濟困不惜傾嚢南安衝途度嶺夫按糧起役南

  康糧多役煩用梅集哃志請於當道始免差累入祀鄉賢祠王宏璧南康廪(“㐭”換為“面”)考授州同

  幼失怙恃哀動鄉里及葬遭暴漲溺水若有神助得不死人稱其孝感所致生平急公仗義遷建學

  宫忠臣蔡運墓為人竊據宏璧請復之𡻕歉賑其饑者藥其病者賻其不能具棺者入祀鄉賢祠

 ︹流寓︺︹宋︺江公望睦州人為左司誎蔡京為政編管南安軍張九成錢塘人為秦檜

  所惡謫居南安軍在南安十四年每執書就明倚立庭甎嵗久雙趺隱然廣帥致籯金九成曰吾何