Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  駕部口渡在嘉魚縣東北即宋文帝黑龍負舟處聶泗渡在蒲圻縣東十里

  石坑渡在蒲圻縣東南四十里史家渡在崇陽縣東五里吳城渡

  陽縣南九十里毛公渡在通城縣北五里軍山渡在興國州南五十里沫口

  渡在興國州西十里陽辛渡在興國州西一百里門枋渡在興國州東北二十

  金隄渡在大冶縣西關外即茅嶺渡磁湖渡在大冶縣東北五十里明統志

  即蘇子由阻風以詩寄子瞻處黄沙渡在通山縣東三十里

 ︹隄堰︺花隄在江夏縣治西南平湖門内宋政和間築郭公隄在江夏縣南湖中自長街

  至新開路長二里宋都統制郭果築路隄在江夏縣南自龍牀磯及石嘴以下前明兵部尚書

  熊廷弼築 本朝雍正五年水決六年發帑重修又自張公渡起折而東及石子嶺以下隄亦熊廷

  金口長隄在江夏縣西南一名部隄起赤磯山至嘉魚縣下田寺止長一百二十里