Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遷約墓在崇陽縣西七十里靈塘源︹宋︺馮京墓在咸寕縣西鳳凰山下

  端植墓在通城縣南九嶺山陳求道墓在蒲圻縣東明統志在二十四都興陂

  趙令𡷫墓在武昌縣西五里吉祥寺側孟宗政墓在武昌縣南一百二十里

  靈溪鄉清水潭有碑萬人傑墓在大冶縣龜山孟珙墓在武昌縣西一百里賢庾

  鄉紫金山有碑母制機墓在大冶縣東黄龍山謝枋得為之銘︹明︺徐祥墓

  冶縣東章山汪文盛墓在崇陽縣東三十里羊港子宗伊祔熊桴墓在武昌縣

  東五里隆慶五年賜祭葬孟養浩墓在咸寕縣東南茅潭熊廷弼墓在江夏縣

  南五十里賀逢聖墓在江夏縣南紙坊

 ︹祠廟︺茨廟在江夏縣孟城府志古三皇廟相傳孟恭武建潘濬有記虞帝廟在蒲圻縣

  北龍翔山西明統志有斷碑載二妃事江漢神祠在江夏縣西明統志在漢陽門樓上