Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  門外舊在縣西南隅明嘉靖中遷建入學額數二十名郢門書院在府城内陽春臺明

  洪武中李文忠鎮郢時建蘭臺書院在鍾祥縣儒學旁文昌書院在鍾祥縣

  東里許明萬厯中建本朝順治十六年 濂 溪書院在鍾祥縣治東七里灣之堵家

  甘棠書院在鍾祥縣二南關外塗山書院在京山縣東門外康熙三十四

  傳經書院在潛江縣治前西街康𤋮十年建同仁書院在潛江縣治西

  城隍街明督學劉垓建中洲書院在潛江縣治東明邑人郭世朝建夢野臺

  書院在天門縣東門内明魯鐸讀書處東湖書院在天門縣治東湖岸天門

  書院在天門縣西門内乾隆十九年 按潛江縣有石橋書院今廢

 ︹户口︺原額人丁六萬九千三百五十二今滋生男婦共三百三十二萬五千二百一十五名口計五

  十萬六千二百七十七户