Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  古竟陵大城鄖公辛所治秦以爲縣寰宇記郡國志云竟陵有偃月城三面漳水擁焉宵城

  故城在天門縣東南北朝宋置縣北周改置竟陵縣而此城廢隋書地理志沔陽郡竟陵舊曰

  宵城置竟陵郡後周改曰竟陵縣志天門縣東有笑城即宵城之訛京山故城在天門縣

  北隋書地理志沔陽郡竟陵有京山縣齊置建安郡西魏改曰光川後周郡廢大業初京山縣又廢

  長壽廢縣即今鍾祥縣宋書州郡志竟陵太守領縣萇壽明帝太始六年立隋書地

  理志竟陵郡長夀後周置石城郡開皇初郡廢又梁置北新州及梁寕等八郡後周保定中州及八

  郡總管廢入明統志嘉靖十年以府北境置縣賜名鍾祥縣志長壽廢縣在縣東南郭内明嘉靖十

  九年改建元祐宫 按長壽縣自劉宋至明縣城不改嘉靖時改縣治耳藍水廢縣

  祥縣西北南北朝宋置蓮勺縣齊因之西魏改名隋末省唐復置尋省隋書地理志竟陵郡藍水宋

  僑立馮翊郡蓮勺縣西魏改爲藍水舊唐書地理武德四年分長壽縣置藍水縣屬郢州貞觀元