Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  城水經注枝水西南流逕湫城東南管城在鍾祥縣北接襄陽府宜城縣界通鑑晋太元六年

  秦司馬閻振中兵叅軍呉仲寇竟陵南平太守桓石䖍擊破之振仲退保管城注據載記石虔襲破

  振仲於滶水振仲退保管城管城當在滶水北新市城在鍾祥縣東北水經注敖水西南流

  逕新市縣北 按此非京山縣之新市三王城在京山縣北水經注富水南逕三王城東

  前漢末王匡王鳳王常所屯故謂之三王城縣志城在大陽山東城址尚存有臺即三王起兵處

  吕主城在京山縣西南土牆湖畔舊志城逼水濱半淪於湖然壇廟𢋨市蹟猶可識今俗呼

  為吕主城侴潭城在潛江縣西侴音丑名勝志縣西四十里棠林岡有侴潭城相傳𨵿忠義

  守南郡時築其地近江陵界風城即今天門縣治元和志竟陵縣城本古風國也古之風國

  即伏羲風姓也南臨汊魯公城在天門縣西南下白湖村舊志相傳三國時魯肅屯兵於

  莫愁村在鍾祥縣西唐書樂志莫愁石城樂所出也容齋隨筆莫愁者郢州石城人今