Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  總口渡在潛江縣東四十里排沙渡在潛江縣西北五里通天門縣官城

  渡在天門縣東十里板港渡在天門縣東二十里十里隄渡在天門縣南十

  里又漿陂渡亦在天門縣南車箱渡在天門縣南五十一里新縣志作東箱渡東尾

  渡在天門縣南七十九里芙蓉渡在天門縣南八十里漁汛洚渡在天門縣

  西南五十里古角渡在天門縣西二十五里

 ︹隄堰︺保隄觀隄在鍾祥縣南二十里草廟隄在鍾祥縣南四十里又鐵牛關隄紅

  廟隄許家隄茅草嶺隄老觀廟隄從家口隄及永鎮觀真君廟臼口忠祠王家營等隄皆瀕漢以捍

  水 本朝雍正六年發帑修築䕶城隄在鍾祥縣西南明宣德間知縣楊季安築長七里餘

  翟家口隄在鍾祥縣西三十里又西十里爲馬家嘴隄又西十里爲操家口隄皆漢水東

  隄上楼黄家灣杜公隄中聨留連口隄爲一府保障浪隄觀月隄在鍾祥縣境 本朝