Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  靖王墓在鍾祥縣東南二十里寶雞山梁莊王墓在鍾祥縣東南三十里瑜靈山

  魯鐸墓在天門縣東四十里止林郝敬墓在京山縣西二十里三烈墓

  門縣北明萬載縣教諭任髙妻李氏及二女葬出墓旁有祠有司春秋致祭詳見列女

 ︹祠廟︺伏羲廟在天門縣東北五華山神農廟在天門縣東北五華山禹廟

  在鍾祥縣南漢昭烈帝祠在天門縣南留駕河上泰山廟有三一在京山

  縣治東一在潛江縣東縣河南一在潛江縣西北白洑鋪漢瀆祠在鍾祥縣西漢江濱

  神廟在鍾祥縣東南臼水上楚二王祠在鍾祥縣東樠木山祀楚文武二王

  大夫廟在京山縣南漢水上祀楚大夫申包胥三閭大夫廟在鍾祥縣西漢

  馬伏波祠在潛江縣七里河東黄漢垸明隆慶中重建聚義祠在天門縣

  北本鍾秀樓址明萬厯三十七年建祠祀漢昭烈帝闗忠義張極侯飛趙順平侯雲諸葛武