Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   叔譙國人孝建初竟陵令惠化大行木生連理上有光如燭咸謂善政所致︹梁︺裴䆳

   聞喜人天監中竟陵太守開置公田公私便之蕭景武帝從父弟也都督郢州刺史在州有能

   名竟陵郡接魏界多賊冦景移書示魏不復侵掠韋放京兆杜陵人天監中竟陵太守在郡

   和理為吏民所稱︹周︺柳敏河東解人閔帝時郢州刺史甚得物情及將還朝士民感其惠

   政共齎酒肴及土産候之於路敏乃從他道而還︹隋︺元夀河南洛陽人開皇中基州刺史

   有公廉之稱薛胄河東汾隂人高祖時郢州刺史有惠愛︹唐︺許志雍貞元中郢

   州刺史時于頔節制山南東道征斂方急志雍獨濟以寛韓愈甞作序送其行韋於屈

   人貞元中京山令革除奸𡚁均賦省用令狐楚宜州華原人郢州刺史治尚寛大無苛政

   許渾丹陽人太和中郢州刺史平易近民︹五代︺︹晉︺郭延魯沁州綿上人累遷復

   州刺史廉平自勵民甚賴之秩满州人乞留不許皆遮道攀號︹宋︺梁延嗣京兆長安人初