Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  水鉞請於朝得免民租之半又疏開新河以殺水患二月告竣民咸德之名曰恩江周延

  人嘉靖中知潛江縣漢水暴漲漂民舍奏免秋糧并嵗辦諸需民賴以全蕭廷選潮陽人嘉

  靖中知潛江縣剛介清苦修學校建倉儲漢水溢齧學宫障以石督民築隄防邑賴以全黃學

  準南海人嘉靖中知潛江縣水逼北城鳩宫建石磯以禦水患鄭文茂縉雲人嘉靖中

  知承天府漢水數為患文𫇮築隄捍禦民受其利朱熙洽崑山人萬厯初知潛江縣淸惠

  强直縣數患水而賦亦不均多隱射之𡚁𤋮洽以淸田請豪猾橈之不為動法卒行無尺寸匿者

  馮勞謙蒲州人萬厯中知承天府剛正自持時權璫杜𫇮羅織無辜一時側目勞謙力排之

  璫焰乃息曹珩石阡人萬厯中知潛江縣賦役有方聽訟明決士民安之劉季體

  人萬厯中知景陵縣歲饑捐俸三百緡代充逋賦襄郢水漲大璫欲曲防以害其縣季體毅然爭之

  遂罷蕭漢南豐人崇禎中知鍾祥縣居官不徇請謁武備修舉流寇薄城漢佐巡撫宋一