Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  膺鄆州東平人德宗時蘄州刺史除夕録囚囚或以父母在𡻕旦不得省爲恨因泣元膺悉釋械

  歸之而戒期還吏白不可答曰吾以信待人人豈我違如期而至自是羣盜感愧悉避境去

  牧京兆萬年人太和間任黄州刺史專任德敎吏民懐之︹南唐︺陳起蘄州人爲黄梅

  令妖人諸祐挾左道惑人從者數百起捕斬之由是知名︹宋︺孫光憲陵州人太祖時黄州

  刺史有治聲安德裕河南人太平興國中知廣濟軍時軍城新建徳裕作軍記及圖經三

  卷優詔加奬錢易臨安人太宗時通判蘄州上言今四方長吏競爲殘暴非法之刑非所以

  助治請除之帝嘉納焉王禹偁鉅野人咸平初知黄州奏請江淮諸郡並置守捉軍士五

  百人閲習弓劒葺城壁繕完甲冑真宗嘉納之州境多怪禹偁手疏引洪範傳陳戒且自劾帝詢日

  官云守土者當其咎帝惜禹偁才即日命徙蘄州至郡未踰月卒李宥青州人仁宗時知靳

  州𡻕凶民散遺嬰相屬於道宥令吏收取計口給榖俾營婦均養之每旬閲視所活甚衆或殺人以