Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  煒妻劉氏張瑤妻楊氏呉昌龍妻陳氏何子釗妻張氏黄家檳妻劉氏朱宏妻蔡氏劉暹俊妻夏氏

  劉心柱妻舒氏衞仕俸妻李氏劉行俊妻李氏劉恬妻盧氏呉之瓓妻嚴氏王全夀妻鄭氏張蘭生

  妻劉氏李枝英妻章氏高起蛟聘妻王氏呉欽臣聘妻佘氏蔡明益妻程氏劉理妻朱氏朱萬容妻

  劉氏呉汝霖妻李氏歐陽曲妻呉氏黄石琳妻高氏沈尚義妻文氏戴德堯妻張氏郭汝椿妻唐氏

  郭盛時妻張氏周大鴻妻𨵿氏郭珍修妻方氏江大霽妻沈氏朱咸和妻蔡氏周大槐妻呉氏俱乾

  隆年閒 旌李芝蔚妻陳氏劉崧如妻杜氏劉之麟妻趙氏許士都妻鍾氏俱嘉慶年閒 旌

  員江一楓妻馬氏天門人夫亡守節又同縣生員毛安采妻盧氏錢鶴妻呉氏馬

  廷相妻何氏胡松齡妻譚氏候選敎諭胡春齡妻王氏生員徐文猷妻章氏譚之昌妻江氏原任竹

  谿縣敎諭程大䕶妻夏氏張世道妻劉氏生員邵可第妻盧氏邵如嵩妻趙氏蔣開桐妻張氏蕭良

  翰妻胡氏周維精妻尹氏羅廷芳妻嚴氏王詔妻張氏王廷璽妻郭氏王大賓妻劉氏王朝賓妻徐