Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   妻程氏郭毓祥妻李氏周德修妻魯氏胡大淵妻向氏周履義妻涂氏黄安仁妻彭氏黃修仁妻蕭

   氏生員張之棟妻魯氏張世傑妻鄒氏黄聲源妻劉氏陳為益妻徐氏陳為㢲妻譚氏楊弼聖聘妻

   黄大姑呉車妻王氏蕭正昇妻李氏錢紱妻汪氏蔣珍妻王氏程志信妻李氏髙朗妻倪氏王曽哲

   妻徐氏饒際會妻黄氏生員劉其夀妻錢氏鮮宏義妻歐陽氏胡顯鎮妻徐氏彭溶妻史氏龔必鮮

   妻李氏魯歸極妻涂氏羅品賢妻劉氏羅義泰妻潘氏王克岐妻朱氏鄭曾綬妻劉氏曾正智妻傅

   氏郭懋德妻歐陽氏原任山東道御史龔徤颺妾盧氏彭大綬聘妻樊氏張志選妻李氏貢生馬可

   秀妻梁氏陳光治妻魯氏楊弼沛妻張氏周序賢妻王氏陳希太妻石氏彭椿妻朱氏妾張氏馬可

   傑妻朱氏龔春海妻余氐朱斆祖妻陶氏陳其道妻呉氏季國蘭妻梁氏陳子梁妻魏氏錢登衢妻

   陳氏烈女李二姑馬達聰女馬氏邱志禮妻姚氏俱乾隆年閒 旌陳之維妻王氏易桂妻周氏楊

   正喜妻郭氏甘之鈞妻魏氏藍騰藎妻涂氏鄒某妻王氏王相成妻劉氏楊星奉妻謝氏李耀悰妻