Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   磯當圻湖大江二水之匯往往衝激為民患奎乃築隄以分二水之勢立江神廟於磯上民甚賴之

   後知黄州府七年政尚寛厚為民興利勤於勸農暇則訓校諸生多興起者徐泰江隂人成

   化初知羅田縣創便民倉為凶荒賑貸之借又慮轉輸多艱購巴河水次地一區置倉數十楹買附

   近田數頃以給修繕之費王霽上海人成化初知黄州府黄俗健訟霽善斷決訟為衰息境素

   有火災及虎患江水嘗暴溢壊民廬至是咸不為害九年賜誥旌異戴中新淦人成化時知黄

   梅縣蒞政明敏縣治學宫倉庫郵舎皆中所葺治莊轍上元人成化時知蘄州建明倫堂樂

   育堂貯書樓以敎肓諸生時劇盜逼境兵民有𬒳殱者悉SKchar恤其家潘珏𭒀源人成化中知蘄

   水縣不攜家累𪠘宇蕭然人或勸新之珏曰我興一事民即多一事城内有津人競渡或致淹溺珏

   架梁以鐵揵之民不病涉北郭外置倉二十四所又增修水次倉後知蘄州作阜民倉踰年大旱發

   倉賑民多所全濟益廣倉厫積粟至八萬餘石盧濬天台人宏治中知黄州府多惠政時三江