Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  淸丈田士選與邑紳士定歩弓度田肥瘠計便宜俟秋斂始興事即以所製弓令民自為丈諸積算

  吏閉弗使出民感之相率公平又設抽丈法益不敢欺以八行舉賢士習丕變徐希明

  人萬厯中知蘄州江中石磯每為商船患希明築基建亭於上名曰浮玉行者得以趨避錢兆

  元仁和人萬厯閒知蘄州時三王之國供用浩繁兆元康敏强幹務以身先民得無擾擢辰州府

  同知百姓泣送者萬人陳策江西人萬厯中判蘄州賊梅堂詹三漢等據柴家山作亂策𡚒

  勇搏戰賊以鉤生致之不屈死 本乾隆四十一年  賜諡烈愍劉引昌桐城人萬

  厯中知廣濟縣為治敏練多決疑獄他邑質成者畢聚江隄久圮改築之益廣且堅桂生枝

  貴溪人萬厯中知黄梅縣值大水民罹昏墊生枝築隄以障之至今號桂公隄樊守仁西

  人萬厯中廣濟縣丞有幹畧江水潰隄議改築自盤塘至龍坪接黄梅壩六十餘里守仁董其役計

  租起夫畚杵期候悉有程度祝萬齡咸寕人崇禎中知黄州府集諸生於定惠書院廸以