Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遁凋敝漸復捐俸修雪堂竹樓舊蹟在任六載丁内艱去任百姓呼號送之祀名宦

 ︹人物︺︹南北朝︺︹宋︺董陽西陽人三世同居外無異門内無異煙元嘉七年詔榜門曰篤

  行董氏之閭蠲一門租布︹唐︺李玭黄梅人開元時明皇立廬山使者廟詔所在學士製碑文

  作者六百八十一人獨玭文稱㫖詔舉玭博學宏詞不赴或勸之玭曰世所謂詞學何如張九齡裴

  耀卿賢今概以相李林甫罷去予安能保克終築室東山麻林窪稱衡門居士以壽終︹宋︺潘

  大臨字邠老黄岡人少警敏不覊以詩名與蘇軾黄庭堅張耒游雅所推重弟大觀亦能詩

  龎安時字安常蘄水人兒時讀書過目輒記家世醫靈樞太素甲乙諸秘書及經傳百家之

  渉其道者靡不通貫著難經解數萬言又作本䓍補遺為人治病率十愈八九踵門求胗者為辟邸

  舍居之親視飦粥藥物必愈而後遣余玠字義夫蘄州人趙葵為淮東制置使留之幕中以功

  進工部郎嘉熙元年與元兵戰於汴城河陰有功授淮東提㸃刑獄淳祐元年提兵援安豐陞制置