Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   格陷城被執不屈闔門殉節贈本州同知 烏格舊作阿克今改正田金浦字麗水蘄州人

   萬厯十六年流民劉少溪倡亂浦聚義勇捍衞鄉閭知州徐希明擢浦守營防禦本境會賊聲言攻

   城浦與州判陳策赴𠞰選𮪍深入斬首數十賊奔潰以力疲憩叢竹閒賊忽大至奮臂殺賊不支而

   死其子宗演冒鋒刃負尸以歸郷人建烈士廟祀之樊玉衝字棠軒玉衡弟萬厯進士知商

   城縣以德化民訟者多引去中使採礦至商城氣𦦨張甚玉衝不為動調崑山五年乞歸後督學董

   其昌請諡曰孝介從之李長庚字酉鄉麻城人萬厯進士授户部主事厯江西布政使所

   在勵清操擢副都御史巡撫山東盡心荒政民賴以蘇遷戸部侍郎督遼餉請留金花銀濟邊崇禎

   初起吏部尚書修撰陳于泰疏陳時𡚁中官王坤奏駮長庚劾坤後與温體仁不合免官梅之

   煥字彬文麻城人少工騎射有將畧萬厯進士授吏科給事中東厰太監李浚誣拷商人之煥抗

   疏劾之出為廣東副使平海冦表進進僉都御史巡撫南贛天啟初陳序劾之煥為楊漣黨削籍崇