Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   其害上官不能奪補文山知縣累遷至糧儲副使酆正暹黄岡人為海城典史金川土豪

   王守祿通島舶為姦正暹巖治之守祿賂以千金不受陰賄庖人酖之卒事覺守祿等六人伏誅

   鄧一隆黄岡人家世孝友一隆尤恭謹勤儉著家規十六條家訓四十二章嵗二次集男女

   序班會講又立功過薄以勸懲黎明子弟入塾誦讀婦女集内室冶女紅財物悉貯公所推一人掌

   其出入服食無私年老及有病者别優養之八世同居内外無閒言雍正元年 旌施惠

   人家極貧父卒傭其身以治䘮葬日供王家役雞初鳴出拾蘆根以給母薪食則餘半以養母冬寒

   母無綿乃刈艾為絮以衣之負母避亂為賊所執叩頭流血乞以身代賊義而釋之雍正元年 旌

   同時有戴華凌者居丧廬墓宋士吉者筆耕養母並 旌王廷詔蘄州諸生有孝行奉母向

   氏避賊於黑山洞口值强寇來刼妻張氏以身蔽向連受三刃得免後母病疽張口吮之及卒廷詔

   廬墓三年同州有余藩者以守母柩不忍離受害妻張氏守節終身並 旌徐生明