Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   十九流冦破城被執不從斷髪毁容賊婦力保全之經五日賊令配所拾隻履女曰雖死不配遂斫

   數十刀而死江文柱妻汪氏羅田人夫婦遇流賊賊欲殺文柱而汚汪氏汪紿之

   曰釋吾夫乃從汝度文桂去已遠罵賊𬒳李君實妻王氏黄岡人崇禎中流冦

   欲汚之王不從冦殺其舅姑夫三人以脅之王奪刀自殺戴崇禮妻董氏麻城人崇

   禎時年二十流冦入境偕夫避難至楊家衝賊猝至躍入池死曽偉妻石氏黄梅人張

   獻忠陷城夫婦俱為賊縛石私語夫曰我惟以死殉君其潛遁勿戀我也俄而賊挾上馬石投井賊

   復援之石以頭觸石血流滿面罵不絶賊大怒殺之盧紱妻楊氏蘄州人崇禎十六年

   張獻忠破城楊被掠賊負之行楊紿之曰我自龍行𢹂母朱氏手至火起處赴烈燄俱死盧震

   初妻袁氏蘄州人年十七遇張獻忠之難度不能脱拜辭舅姑投井死王從禮

   妻陳氏蘄州人從禮早亡陳守節四十年崇禎末避寇至武昌城破陳指庭閒井謂二子婦