Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   希雲妻李氏嘉慶年閒 旌朱如竹妻胡氏廣濟人年二十夫卒矢志守節事舅

   姑盡孝撫孤成立年六十餘卒乾隆三年 旌又同縣貞女張氏李時集妻周氏游錫封妻于氏柯

   桓友妻張氏熊愛江妻武氏向懋妻陳氏程錦妻鞠氏程士全妻梅氏藍季燦妻馮氏藍炘妻劉氏

   劉洪德妻程氏烈女胡媛姑烈女吕時大湯又章妻項氏胡之信妻周氏李如俊妻舒氏方世欽妻

   李氏張以源妻金氏于景伊妻程氏朱勞之妻馮氏貞女郭氏葉日新妻李氏藍之鳳妻張氏費文

   仲妻曾氏董煥斗妻胡氏董煥愷妻方氏徐樹葵妻張氏徐樹倫妻劉氏徐樹儀妻吳氏貞女舒氏

   貞女李潔饒若中妻程氏張士文妻周氏藍士峯妻劉氏貞女彭氏張楚英妻夏氏劉洪緒妻陳氏

   鍾開仁妻田氏鍾恒次妻周氏鍾永嘉妻張氏吳之杞妻張氏張大德妻呉氏吕御天妻田氏盧光

   肇妻許氏王光遴妻鄧氏李首出妻周氏桂應鑽妻李氏翟之泗妻桂氏岳復興妻饒氏劉綸妻廖

   氏吕天祥妻吳氏吕和桂妻龍氏劉光亨妻查氏劉光明妻陳氏夏曰琩妻胡氏夏曰玖妻蔡氏周