Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹山川︺東山有二一在江陵縣東輿地紀勝在縣東臨北海上一在石首縣東南七十里一名白

  鶴山相近有七子峯鹿角峯暨宋建寕縣舊址又江陵縣東十里有蛇如山一名蛇入山缷甲

  山在江陵縣治西南舊志云是吕䝉棄甲處又擲甲山在縣西一里許相傳關忠義軍士缷甲於

  西山在江陵縣西二里沮漳水由此入江龍山在江陵縣西北十五里晉書孟嘉傳

  九月九日桓温燕龍山僚佐畢集有風至吹嘉帽隨落嘉不之𮗜温命孙㦯作文嘲嘉嘉即答之其

  文甚太暉山在江陵縣西北十五里馬房山在江陵縣西北二十里

  嶺山在江陵縣西北四十里上有八嶺蜿蜒如龍紀山在江陵縣北十里府境山之最

  著名稽功山在江陵縣北相傳五代時高季昌築荆南外城稽課土功於此豉母

  山在江陵縣境唐余知古渚宫故事江陵徐母貲産巨萬劉表為荆州母以家財迎表日素以賣

  䜴為業老無兒息願死得一塚不見毁廢表許之死葬江陵西江岡墓西有小山因呼為䜴母山