Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人死難 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍徐 世淳嘉興人崇禎間知隨州流賊圍

 城募士死守躬自登陴拒戰城陷率鄉兵巷戰中數十創死其子肇梁及兩妾臧𫉬等死者二十餘

 人事聞贈太僕少卿諭祭葬立廟州城本朝乾隆四十一年  賜謚烈愍 佘 塙

 人隨州州判崇禎十四年三月賊至知州徐世淳殉節七月賊再至塙署州印城陷罵賊死 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節𢚓 沈 元鑑金壇人隨州吏目獻賊犯隨防守兩月援不至

 被執脅降不從死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠

 ︹本朝︺吳宗孟寳豐人順治進士知雲夢縣留心撫輯民困以甦縣多盗設法弭捕殆盡楚俗

 鬼宗孟察縣境内淫祠悉毁之白彦良武進人康熙進士知雲夢縣軫民疾苦時里長

 最為民累彦良首除之劉景齡字鶴年漢軍人乾隆武進士任德安營㕘将亷明公恕得

 軍民心嘉慶元年教匪據孝感胡家寨景齡令城中嚴守自幸所部攻賊馬䧟淖中遇害事