Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  鳳閣侍郎首建謀誅張易之昌宗迎中宗復辟以功封漢陽郡王為武三思所䜛罷知襄州持下以

  法雖親舊無所縱貸未幾流瀧州憂憤卒景雲元年贈中書令諡曰文貞杜易簡襄陽人九

  歲能屬文長博學為岑文本所器官至開州司馬杜審言字必簡易簡從弟少與李嶠崔

  融蘇味道為文章四友官至修文館直學士坐事貶吉州司戸司馬周季重搆其罪繫獄審言子并

  年十三刺季重於座為左右所害尹怦字守忠襄陽人父嗣宗居喪盡禮怦年十三竭力𤱶

  畝勤苦養親父疾篤怦不解衣厯年形貌頓瘠幾至殞滅父卒廬墓負土成墳朝夕號慟有紫芝產

  墓側龍朔中刺史封道洪改其閭為南陔里張柬之為記子恭先孫仁恕皆有孝行席豫

  侯襄陽人年十六擢上第太平公主聞其名將表為諫官豫恥汚遁去俄舉賢良方正異等累遷考

  功司員外郎進絀清明拜吏部侍郎典選六年拔寒遠士多至臺閣當朝推知人天寶六年進禮部

  尚書以使者按行江南江東淮南南方俗死不葬豫敎以埋斂明列科防俗為之改豫清直無欲當