Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在東湖縣東北六十里漁洋關在長陽縣南一百二十里接豊州石門縣界長毛

  關在長陽縣西南二百二十里接鶴峯州界百年關在長陽縣西南接鶴峯州界

  草關在長陽縣西二百里古扞關在長陽縣西史記楚世家肅王四年蜀伐楚取兹方

  楚為扞關以拒之又張儀傳注巴郡魚腹有扞關水經注江水東逕扞關括地志在今硤州巴山縣

  梅子八關俱在長陽縣境四臨江南四臨江北猫兒關在興山縣西北一百里山

  路險峻可達鄖襄連天關在巴東縣西南二百五十里接鶴峯州界菩提隘

  陽縣西南二百五十里接鶴峯州界南沱巡司在東湖縣 本朝嘉慶十五年

  山關巡司在巴東縣西南二百五十里接鶴峯州界地最險要本名石柱關眀洪武初設

  巡司隆慶中改名 本朝因之山羊隘巡司在鶴峯州南一百七十里南邏口

  在歸州東南二十五里明初設南邏關於古丹陽城置巡司後移於此今裁牛口在歸州西