Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隆十二年重葺入學額數十二名茶陵州學在州治南明李東陽記宋元舊學在城西

  南二里獅子口後燬於兵洪武間建學西郭外成化中遷州治西宏治中復遷西郭外 本朝康𤋮

  中遷建令所乾隆二十六年遷建州西獅口山五十七年復遷建今所入學舊額二十名乾隆五十

  四年裁五名増入府學今額十五名東岡書院在長沙縣東二十五里元許有壬之父號

  東岡嘗讀書於此因賜額焉喬江書院在長沙縣西北舊有三賢堂祀屈原賈誼杜甫

  元立義學賜今額城南書院在善化縣治南舊在縣南三里宋張栻講學地其間鑿池

  以匯息澤之水中有麗澤堂𫎇軒月榭卷雲亭其扁額四字相傳為張浚書 本朝乾隆十年遷建

  今所二十年四十七年屢修嘉慶五年二十三年重修嶽麓書院在善化縣西嶽麓山

  下宋開寶中潭州守朱洞建實彭城劉鼇倡之孫邁為之記祥符中詔以國子監經籍賜嶽麓書院

  并賜額紹興中燬於兵乾道初湖廣安撫劉珙重建張栻為之記後為張栻朱子講學之所朱子手