Page:Sibu Congkan Xubian230-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-132.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  百二十里陰山為名唐書地理志衡州攸武徳四年析置陰山縣貞觀元年省 按漢書王子侯表

  陽山侯宗長沙孝王子初元元年封在桂陽地理志桂陽郡陰山今廣東連州之陽山縣也水經注

  以為即此陰山誤又唐書地理志武徳四年析攸縣置安樂新興二縣屬南雲州貞觀初仍省今無

  湘潭故城在攸縣西北梁置縣陳隋因之唐改為衡山縣隋書地理志衡山郡領湘

  潭平陳廢茶陵攸水建寕陰山四縣入焉元和志梁天監中分陰山立湘潭縣天寶八年改為衡山

  舊志其地當在今衡山縣東攸縣界攸有陰山江可知也安化故城在今安化縣東唘安

  坪宋置明遷今治宋史神宗紀熙寕五年章惇開梅山置安化縣又蠻夷傳梅山蠻恃險為邊患章

  惇招納之檄諭開梅山得其地東起安鄉司徒嶺西抵邵陽白沙砦北界益陽四里河南止湘鄉佛

  子嶺籍其民户丁田築武陽關峽二城置安化縣府志安化故治在伊溪之東宋建炎中遷伊溪西

  元至正中燬於兵明洪武中始開設今治茶陵故城在今茶陵州東五十里漢置縣屬長