Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陵縣南㴩湖上一名紫溪臺岳陽風土記紫溪臺亦名紫荆臺在㴩湖上下有石高四尺曰紫溪石

  岳陽紀勝昔有江叟遇撨夫遺以鐵笛吹之無聲一日登白鶴山吹於紫荆臺響振林谷忽有兩女

  子出授神藥曰服此當為水仙女子葢龍女也章華臺在華容縣城内食成臺

  容縣西南四十五里相傳宋岳飛築以望楊么軍者終食而成故名岳陽樓在府城西門上

  范仲奄岳陽樓記慶厯四年春滕子京謫守巴陵郡越明年重修岳陽樓增其舊制岳陽風土記岳

  陽樓城西門樓也下瞰洞庭景物寛闊唐開元四年中書令張說除守此州每與才士登樓賦詩自

  爾名著其後太守於樓北百步復創樓名曰燕公樓三才圖㑹岳陽樓其制三層四面突軒狀如十

  字面各二澑水方輿勝覽岳陽樓宋滕宗諒作而新之范希文為之記蘇子美書丹邵竦篆額時稱

  四絕府志岳陽樓自明成化以後屢圯本朝康𤋮二年重建乾隆五年復修始還舊觀按唐張

  説詩止有南樓並無稱岳陽樓者其與趙冬曦登南樓詩有云危樓瀉洞湖積水照城隅是樓在城