Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  臼入貢今池存宅廢臼跡尚存四十八池在常寕縣東十五里應龍池在常寕縣

  城南山巔四時不涸大漁塘在衡陽縣南五十五里周二百餘畝畧塘在衡陽縣西九

  十里周迴十里許水經注承水東合畧塘府志此塘中有銅神今猶時聞鐘鼓於水水輒變緑作銅

  腥魚為之死九曲泉在衡山縣西流杯池又有一環泉偃月泉垂練泉俱在流杯池側

  懶殘泉在衡山縣西北懶殘巖下白龜泉在衡山縣北壽安宫故址其泉自崖竇迸

  出清泚甘洌其色早晚兩變飲之無疾中有白龜大如錢𨼆於石竇之間人罕得見相近又有白鶴

  洗心泉在衡山縣北(⿱𥫗亷)洞前知時泉在常寕縣南夏冽冬温洋泉

  在常寕縣西四十里鏡泉酃縣南澄瑩如鏡金烏井在衡陽縣北二十里常淺不滿

  甘井在安仁縣西北慧日寺側水甚甘冽

 ︹古蹟︺臨烝故城今衡陽縣治後漢置縣隋省唐武德四年復置開元二十年改曰衡陽烝