Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  講約至孝順父母篇泣跪於地辭役躬耕養母四十年曲盡子道有司旌其門

 ︹本朝︺鄭熙齊靖州人九歳祖母爲賊所執熙齊願以身代賊義而釋之父疾封股療之而愈

  以孝 旌彭士瑞靖州人父年九十餘士瑞年亦七十與父同居一室飲食必親奉冬夕必

  先温其衾通邑以孝稱歐陽進㑹同人五世同居子姓百餘人一堂和洽邑中推爲義門

  李元珠㑹同人勤儉好施嘗設義倉周䘏貧困閭里咸飽其德總督楊宗仁爲作義倉記

  粟榮訓㑹同人乾隆進士知茂名縣潔已愛民縣人爲刋去思録粟通貴㑹同人父

  客蜀久不歸後卒於蜀通貴方六歳家貧隨母寄食外家及母卒襥被尋父至大足縣訪得父喪一

  慟幾絶負骨歸張文英靖州人官靖州恊千總乾隆五年城步縣苗匪糾粤猺滋事文英隨

  大兵㑹𠞰攻白水洞力戰陣亡同時戰亡者把總張牽李如松李三省事   聞議卹均廕把總

  楊連仲綏寕人由行伍洊升遊擊乾隆間隨征黔楚逆苗屢𫉬戰功嘉慶三年隨𠞰楚北邪