Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陽縣以敎飬得民著聞擢知郴州首清積案勤課農桑捐置東山書院膏火州多荒山作歌辭勸民

  種植不數年成沃土奉檄撫辰永難民以積勞卒士民悼之袁珥寕都人乾隆中知永興縣

  土俗輕生圖SKchar人以為利珥為窮治屍屬不輕驗俗遂變捐置安陵書院膏火田在任八年亷儉如

  一民至今思之叢之鍾如皋人乾隆中知桂東縣劇賊郭鳳臺兇而狡徒黨甚衆胥役多為

  之耳目𫉬輒逸去之鍾至有愬者陽不理嗣出其不意捕之置于法合邑稱快凡訟涉倫紀必反復

  譬喻聽者悦服後調知零陵長沙以勞勩卒縣人不遠千里賻之熊德慎新建人嘉慶九

  年知桂陽縣倡修山店江橋改拓義學禁礦冶開采以勞瘁卒貧不能歸士民爭賻之祔祀濓溪祠

 ︹人物︺︹晉︺谷儉桂陽人少有志行寒苦自立博涉經史湘州刺史甘卓備禮舉為秀才儉辭不

  𫉬命州厚禮遣之諸州秀才聞當考試皆憚不行惟儉一人到臺遂不復䇿試儉恥其州少士乃表

  求試以高第除中郎於時南土凋荒經籍道息儉不能遠求師友惟在家研精雖所得實深未有名