Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   富順一駐自流井一駐鄧井關縣學敎諭十一員 訓導十員

   宜賓慶符富順南溪長寕高筠連珙隆昌屏山舊設十一員嘉慶十五年裁興文一員

   檢屏山屬石角營典史十一員

  夔州府知府舊有同知乾隆二十七年裁通判 府學敎授

   經厯 知縣六員奉節巫山雲陽萬開大寕縣丞縣學敎

   諭二員奉節訓導四員巫山雲陽萬大寕典史六員

  龍安府知府 府學敎授 訓導 經厯 知縣

   四員平武江油石泉彰明縣丞平武駐青川鎮縣學敎諭三員

   江油石泉訓導四員 主簿平武屬大印隘嘉慶七年巡檢

   屬中典史四員