Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  而不可詘也彊心以爲不然及至蜀致禮與相見卒不敢言以爲從事乃歎曰揚子雲誠知人

  尊高陽人先是琅邪王陽爲益州刺史行部至邛崍九折阪歎曰奉先人遺體奈何數乘此險後

  以病去及尊爲刺史至阪問吏吏以對尊叱馭曰驅之王陽爲孝子王尊爲忠臣尊居部二𡻕懷來

  徼外蠻夷歸附其威信孫寶䣕陵人鴻嘉中廣漢羣盜起選爲益州刺史寶到部親入山谷

  諭羣盗非本造意渠率皆得悔過自出遣歸田里坐失死罪免益州吏民多陳寶功效後會益州蠻

  夷犯法巴蜀頗不安復拜廣漢太守蠻夷安輯吏民稱之︹後漢︺朱輔寕陵人永平中爲益

  州刺史宣示漢德威懷遠夷自汶山以西前世所不至正朔所未加白狼槃木唐菆等百餘國奉貢

  稱臣僕輔上其事倂譯夷人樂德慕徳懷德歌三章帝嘉之事下史官錄其歌張喬南陽人永

  初中爲益州刺史元初六年永昌越巂諸郡夷叛殺長史燔城邑喬遣兵討平之延光二年旄牛夷

  叛攻零關喬與西部都尉擊破之永建初隴西鍾羌叛又討破之种暠洛陽人順帝時爲益