Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  抗疏留光宗時拜參知政事與留正同心輔政中外帖然卒諡文靖陳敏政什邡人自敏政

  高祖母王氏遺訓五世同居並以孝友信義著乾道九年特賜旌表門閭劉光祖陽安人登

  進士淳𤋮五年召對論恢復事請以太祖用人為法光宗即位擢侍御史劾罷户部尚書葉翥大府

  卿沈揆謂宜詔大臣僉舉朝野所共屬賢愚所同敬者一二十人參錯立朝國勢自壯慶元初累官

  司農少卿入對獻謹始五箴時韓𠈁胄寖擅威福光祖首論其姦及朱子以直言予祠光祖力請留

  再疏不聽出為湖南運判不就𠈁胄誅累遷顯謨閣學士卒諡文節賈子坤懷安軍人嘉定

  進士為西和州推官攝通判關外𬒳兵子坤與郡守陳寅誓死守城城陷子坤朝服與其家十二口

  死之追贈承議郎趙彦呐彭州人少以才稱呉曦叛遣將守䕫彦呐結義士殺之遂顯名

  嘉定中經理西和州金兵再至戰卻之在州五年得軍民心厯官四川制置使許奕簡州人厯

  起居舍人韓𠈁胄議開邊奕遺書謂今日之勢如元氣未復不足以當寒暑之寇𠈁胄不樂後使金