Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  南充縣附郭東西距一百四十里南北距一百七十里東至廣安州界五十里西至潼川府

  蓬溪縣界九十里南至重慶府定遠縣界一百里北至蓬州界七十里東南至岳池縣界五十里西

  南至蓬溪縣界九十里東北至綏定府渠縣界九十里西北至西充縣界五十里漢置安漢縣屬巴

  郡後漢初平元年劉璋移巴郡來治建安六年屬巴西郡三國漢及晉因之劉宋改置南宕渠郡

  齊以後因之隋開皇初郡廢十八年改縣曰南充屬巴西郡唐武徳四年為果州治宋因之南宋為

  順慶府治元為順慶路治明復為順慶府治 本朝因之西充縣在府西北八十里東西距

  一百里南北距一百一十里東至南充縣界三十五里西至潼川府射洪縣界六十五里南至潼川

  府蓬溪縣界六十里北至保寕府南部縣界五十里東南至南充縣界四十里西南至蓬溪縣界四

  十里東北至南部縣界三十里西北至潼川府鹽亭縣界一百二十里漢安漢縣地隋南充縣地唐

  武徳四年分置西充縣屬果州宋因之南宋屬順慶府元屬順慶路明洪武十年省入南充十三年