Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  

 ︹學校︺順慶府學在府治南宋慶厯中建 本朝康熙九年修入學額數十五名舊額二十

  名嘉慶十九年減五名南充縣學在縣治南明初建於縣署西北 本朝嘉慶元年

  今所入學額數十二名西充縣學在縣治南門外宋淳祐中建 本朝康𤋮二十四年

  修入學額數十二名蓬州學在州治北宋淳祐中建於雲山元至正中遷今所 本朝乾隆

  三十七年修入學額數十二名營山縣學在縣治西元至順中建 本朝康熙六年修雍

  正九年乾隆七年嘉慶七年重修入學額數十二名儀隴縣學在縣治北金山城明嘉定

  中建 本朝順治中重建康熙二十三年修乾隆三十二年嘉慶四年十四年重修入學額數八名

  廣安州學在州治南宋嘉祐中建 本朝康熙二年修五十年雍正八年嘉慶十二年

  修入學額數十二名鄰水縣學在縣治東宋建 本朝康熙元年修嘉慶十六年重修入