Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹風俗︺夷夏雜居風俗各異寰宇其民樸而易治其士

  靜而有文宋孝宗承園記州以涪翁重詩書禮樂之澤漸

  漬至今明周洪謨黄太史祠堂記

 ︹城池︺敘州府城周六里門六東南濱大江西北池廣五丈明洪武初因舊址建 本朝乾

  隆二十七年修嘉慶十六年重修 宜賓縣附郭慶符縣城周三里五分門四明成化

  富順縣城周五里有奇門七明天順中因舊土城甃石 本朝乾隆三十一年修嘉

  慶五年十年重修南溪縣城周六里七分有奇門七南臨江東西北池廣二丈明天順

  中建 本朝乾隆二十九年修長寕縣城周六里門四外環以池明成化中因舊土城甃

  高縣城周二里門四明景泰初築成化初甃石 本朝乾隆三十二年嘉慶十四年

  筠連縣城周一里六分門四池廣一丈明景泰初築成化二年甃石 本朝康熙八