Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在奉節縣東六十里兩山相夾接巫山縣界石蕊關在奉節縣南一百二十里路通施州

  其地有三尖山壁立亦名尖山關又有金子關亦在江南岸舊皆有巡司今裁得勝關

  山縣東六十五里今為得勝鋪大石嶺關在巫山縣南八十里明嘉靖中建又瞿門關在

  縣西六十里接奉節縣界東門關在雲陽縣北一百里西柳關在萬縣西北宋寶祐

  元年元兵渡漢江攻萬州入西柳關即此茅坡關在開縣西九十里又豆山關在縣西三十

  虎爪關在開縣北三里又金線關在縣北五十里高橋關在縣北一百里雲安

  廠鹽課司在雲陽縣東北即故雲安監地 本朝雍正七年設巡司乾隆元年改設鹽課

  大使又有鐵警巡司在縣北三十里明置久裁大金溝鹽課司在大寕縣北三十五

  里明設巡司 本朝乾隆元年改設鹽課大使三鉤鎭在奉節縣東三里寰宇記舊時鐵鎖

  斷江浮梁禦敵處也鎭居數溪之會故曰三鉤唐武德二年當陽鎭在巫山縣西北廢大