Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   改故縣為鎮又有舊黎州城在聖鐘山下古城又在河外舊志明洪武初省漢源縣人州改為長官

   司十一年升安撫司土酋馬氏世守其地十五年又增置大渡河守禦千户所治司城西北隅萬厯

   十九年安撫司馬祥卒祥無後部族作亂𠞰平之二十四年改為蘆州土千户所仍擇馬氏後世其

   職 本朝併黎州大渡河二所為一曰黎大所附屬雅州飛越廢縣在清溪縣西北唐儀

   鳳二年析漢源縣置屬雅州後屬黎州神龍中復隸雅州開元四年還屬黎州天寶初廢入漢源元

   和志於飛越山置明統志故縣在黎州安撫司西北一百里許按新舊唐志皆不言廢今從元和志

   大渡廢縣在清溪縣西北唐儀鳳四年析漢源置屬雅州長安二年省入飛越乾武二年

   高駢復築大渡城列險戍守九域志漢源縣有大渡鎮即此明統志在司北一百里 按新唐志作

   儀鳳二年置既見飛越縣下又見蘆山縣明統志黎雅二州古蹟内亦兩載之皆誤今從舊唐志葢

   近大渡河故名蘆山之青衣水雖即古之大渡然唐時古名已晦且亦無同時並置兩大渡縣之理