Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   四十五里至八角樓又五十里至鴉龍江中渡明正司與裏塘接界處有了出喀女土百户居此渡

   鴉龍江又二百七十里至裏塘泥山所在天全州東天全司志有善所張所泥山天全恩經

   樂藹始陽樂屋在城靈關凡十所舊俱設百夫長戍守黎州土百户在清溪縣東其

   地東至松坪南至瀘河西五雨灑坪北至羊庄坪漢馬岱後於明時世襲安撫司 本朝順治九年

   歸附乾隆閒改百户又大田副土百乾隆十七年因防曲曲烏添置松坪土千户

   在清溪縣東南其地東至椲杆凹南至大渡河西至水尾河北至秧柴坪 本朝康熙四十三年

   官馬氏歸附授職上瞻對谿納土千户在打箭鑪西住牧界址與上瞻對茹

   長官司同 本朝雍正六年土酋沙克嘉布木歸附授職上瞻對撒墩土千户

   在打箭鑪西其地東至霍耳章谷南至瓦述毛了西至德格北至甘孜麻書 本朝乾隆十年土酋

   索諾木歸附授職雄邊寨在榮經縣西北中有講武堂宋淳熙閒創為屯營撫人