Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五里為雙橋子二十里為懶板營二十五里為泥頭驛沈村驛在清溪縣西北化林營西

  三 十里由泥頭驛西行十五里為高橋二十里為林 口二十五里為飛越嶺十里為化林坪二十里

  為龍壩鋪十里至沈村驛烹壩驛在打箭鑪東南一百里由沈村驛西行二十里為大壩二

  十五里為安樂村五里過瀘定橋有巡司及把總守之又十五里經明正土千户界内古六七立地

  至咱哩十五里為小烹壩又十里為大烹壩驛又十五里上大岡山經冷竹關荒草坪十五里至大

  岡塘十五里至頭道水五里至日地十五里至大藏為榷税之所十里至柳楊二十里至沈坑十五

  里至打箭鑪

 ︹津梁︺鐵索橋在雅安縣東門濆水江上清源橋在雅安縣西北一里高橋

  安縣西北多功路舊志縣境諸橋皆索橋也其近多功路曰大繩橋以繩架棧下瞰峽江極為險要

  魚喜河橋在雅安縣東北五十里青衣橋在名山縣東以跨青衣水而名