Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  登咸通中為𫎇詔所據立城曰建昌府宋時羈屬

  大理元史地理志唐時𫎇詔立建昌府以烏白二蠻實之後諸酋爭强分地為四推段興為長

  其裔浸强遂併諸酋自為府主大理不能制元憲宗時内附至元十二

  年置建昌路總管府又設羅羅斯宣慰司統之屬

  四川行省尋改屬雲南行省明洪武十五年置建

  昌府屬四川布政使司又置建昌衞屬四川都司

  後廢府改建昌衞為軍民指揮使司二十七年又

  置四川行都指揮使司

 本朝初亦曰建昌衞置總兵鎮之雍正六年罷衞改

  置寕逺府屬四川省領縣三州一廳一土司十一